Any 2006

ANY 2006

PROJECTE DE SUPORT AL SISTEMA DE SALUT AUTÒNOM ZAPATISTA DE LA ZONA NORD DE CHIAPAS, MÈXIC

Aquest projecte va néixer després de més d’un any i mig de feina de les comunitats per tal de conèixer la situació de cada Municipi Autònom Rebel Zapatista (MAREZ) en el terreny de la salut i poder així fer una anàlisi de les necessitats existents en relació a aquest camp. L’objectiu global del projecte era la millora substancial de l’assistència mèdica als indígenes de la zona nord de l’estat de Chiapas centrant-se en la infrastructura i l’equipament sanitari. En concret el projecte s’ha avesat a:

  • Equipar amb material, equips mèdics i medicines les cases de salut construïdes per les pròpies comunitats.
  • Formar a uns 190 promotors de salut i a 30 formadors o multiplicadors. Els multiplicadors són indígenes amb molts coneixements de medicina rural que capaciten als promotors. Això suposa tant una millora en l’atenció mèdica immediata per tal de resoldre les malalties i els problemes de salut de la població indígena com una millora a més llarg termini possibilitada pels programes de prevenció que els promotors duen a terme. El cost d’aquesta formació, tal com contempla el projecte, l’han assumit les comunitats.
  • Recolzar a la població beneficiària del projecte en el seu procés d’organització per tal de possibilitar l’assoliment dels objectius.

Concretament al llarg de l’any 2006 es va dedicar a la:

  • Construcció de 18 cases de salut repartides entre 9 MAREZ de la Zona Nord.
  • Compra de material didàctic i llibres per als promotors i multiplicadors de salut.
  • Suport al pla de vacunació de 4 MAREZ de la zona (unes 54 comunitats), integrat al Pla de Salut Autònom Zapatista, treball que no s’hagués pogut realitzar sense el suport econòmic i personal d’en Santi Trias Molist, ciutadà de La Garriga. Actualment i gràcies a la seva feina, aquests municipis i alguns més ja es vacunen de forma totalment autònoma.
  • Realització de tallers de Salut General i Preventiva per als multiplicadors i promotors de salut.
  • Realització de tallers de Salut Mental per als multiplicadors i promotors de salut.

Població beneficiada: uns 130.000 indígenes, que són els que habiten la Zona Nord, i que són atesos pel SSAZ, siguin zapatistes o no.
Finançament: AJUNTAMENT DE LA GARRIGA I ALTRES AJUNTAMENTS DE CATALUNYA A TRAVÉS DEL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT. IZQUIERDA UNIDA DE LAS ROZAS Y LAS MATAS (MADRID) ASSOCIACIÓ DE TREBALLADORS SOLIDARIS DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT