Any 2007

Any 2007

PROJECTE DE SUPORT AL SISTEMA DE SALUT AUTÒNOM ZAPATISTA DE LA ZONA NORD DE CHIAPAS, MÈXIC

Continua la nostre col.laboració en el projecte, concretament aquell any es va donar suport econòmic, i seguiment tècnic, a la millora de les clíniques regionals dels MAREZ Benito Juárez, Ruben Jaramillo, la Dignidad i el Campesino. Tres d’aquestes clíniques ja estan a ple funcionament.

Població beneficiada: Tots els habitants dels municipis anomenats, aproximadament unes 45.000 persones.
Finançament: COL·LEGI D’ARQUITECTES I APARELLADORS TÈCNICS DE BARCELONA.