La Garriga Societat Civil / La Garriga Guerrera

Bases premis literaris Murs 2017

BASES dels PREMIS LITERARIS “MURS” 2017
Convocats per LGSC/ La Garriga Guerrera i la llibreria Strogoff de la Garriga

Participants
Hi pot participar tot l’ alumnat de :
-3r cicle de Primària
-ESO
-Batxillerat
-Cicles Formatius
de totes les escoles de la Garriga
Només es pot presentar una obra per participant.

Característiques
Els relats poden estar escrit en qualsevol llengua (llevat dels relats en espanyol, francès i gallec, els relats hauran d’estar acompanyats de la seva traducció).

Temàtica
Sota el títol genèric de “Murs” els relats han d’estar relacionats amb tot allò que suposa un mur, tant a les nostres relacions familiars, d’amistat ,intergeneracionals , escolars, socials, ; un mur en les relacions entre noies i nois, entre països, els murs que suposen les fronteres, murs que ens impedeixen ser com som i arribar allà on volem. Les obres han de ser originals i inèdites.

Extensió
– Alumnes de Primària: màxim 2 pàgines (DINA4) amb lletra Arial 12, interlineat 1,5, és a
dir 4400 caràcters sense espai (2200 caràcters sense espai per full).
– Alumnes d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius: màxim 4 pàgines (DINA4) amb lletra Arial 12, interlineat 1,5 , és a dir 8800 caràcters sense espai (2200 caràcters sense per full).

Presentació
Les obres es lliuraran al professorat responsables de cada curs abans del 31 de març de 2017.

Premis
Es donaran cinc premis, un per cada nivell educatiu (Primària, ESO, dos grups : 1er i 2on ,3er i 4art, Batxillerat i Cicles Formatius). LGSC/ La Garriga Guerrera i l’Ajuntament de la Garriga es comprometen a publicar els relats premiats i el dos millors relats finalistes de cada nivell educatiu i de cada escola en un llibre-recull en paper – i, si no fos possible, en format digital- durant l’any 2017 tot fent-ne constar l’autoria Les publicacions es distribuiran entre qui hagi guanyat i els centres educatius participants .
La contraprestació als autors i autores serà el premi del concurs i la publicació.
Un cop emès el veredicte del jurat, els autors no podran renunciar a la publicació del seu relat.
Els textos seleccionats apareixeran amb el nom i cognoms dels seus autors i autores.
Els autors i autores guanyadors i aquells que vegin publicats els seus relats rebran un exemplar de la publicació
Els originals de les obres presentades al concurs que no hagin estat guardonades seran retornats als autors.

Jurat
El jurat estarà format per Núria Albó (escriptora), Anna Amador (directora de la Biblioteca municipal), Albert Benzekry (regidor de Cultura), Jordi Costa (llibreter), Matilde Martínez (editora) i Joan Monells (actor i director teatral).
El jurat estarà facultat per resoldre qualsevol dubte no previst en aquestes bases. El seu veredicte serà inapel·lable.

Lliurament dels premis
L’acte de proclamació i lliurament de premis es farà durant la setmana de Sant Jordi al lloc i l’hora que es faran públics oportunament.

Acceptació de les bases
La presentació al premi pressuposa l’acceptació de totes les seves bases.

 

La Garriga, 31 de gener de 2017