Lesvos Legal Center

Des de l’acord entre la Unió Europea i Turquia de març de 2016, a Lesbos hi ha atrapades més de 4.000 persones en condicions de vida miserables, l’impacte de les persones refugiades en la situació global de Lesbos ha estat fort. La majoria d’aquesta gent, sense llibertat de moviment, es troben en risc de ser deportades a Turquia. Per evitar les deportacions i que puguin romandre a territori europeu, el suport i la representació legal per la defensa dels seus casos és crucial. En aquest sentit, davant de la vulneració sistemàtica dels seus drets més bàsics, el grau d’urgència que comporta la situació és màxim.

És en aquest sentit que, des de La Garriga Societat Civil, estem fent un acompanyament al col·lectiu Lesvos Legal Center en les seves tasques de suport polític als refugiats. Entre el col•lectiu de persones refugiades, els homes –en general joves i solters- són la gran majoria. Tanmateix, el Lesbos Legal Centre aplica una perspectiva de gènere en el seu treball diari i fa una feina legal encarada a protegir a les persones més vulnerables: infants, mares solteres, menors no acompanyats, etc.

A més a més, pretenem fer de corretja de transmissió de les reivindicacions pròpies dels refugiats, fer monitoratge de les vulneracions que es cometen en contra seva i difondre a través d’articles, imatges i reportatges tot allò que afecta a les sol•licitants d’asil a Lesbos. Un dels nostres altres objectius concrets és preparar un litigi legal al Tribunal Europeu de Drets Humans amb Lesbos Legal Centre, la Plataforma d’Advocats per la Llibertat de Turquia i entitats catalanes com l’Observatori DESC i Stop Mare Mortum.