Votan Kop

Promedios de Comunicación Comunitaria del Proyecto VOTAN KOP (Corazón de la Palabra) 2016-2017. San Cristóbal de las Casas, Mèxic

Objetiu: Construir un espai de producció d’informació i anàlisi amb perspectiva de gènere que aporti a la difusió de narratives no sexistes i no discriminatòries que incideixin tant en la seva audiència com en les produccions d’altres mitjans.